Úvod

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích


Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace
školní rok 2023 – 2024.
Ve školním roce 2023 – 2024 navštěvuje školu 51 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček
chodí 19 dětí, o děti pečuje ředitelka Kelblová Jana a učitelka Jeřábková Vladislava. Do třídy Motýlků
chodí 14 dětí a pečují o ně učitelky Přívětivá Andrea Dis. a Rujzlová Zdeňka. Do třídy Mravenečků
chodí 18 dětí a věnují se jim učitelky Kapečková Kateřina a Vintrlíková Martina. Ve třídách dle potřeby
pomáhá školní asistent. Pro děti vaří tři kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová a Jana
Linhartová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování a účetní Pokorná Dana. O čistotu a úklid se
stará Urbánková Lucie a Vavřinová Němečková Denisa.


Aktuálně

Zápis do Mateřské školy Křepice.

Zápis do Mateřské školy Křepice pro školní rok 2024 – 2025

se bude konat 7.5.2024 v době od 15:00 hodin do 18:00 hodin.


K zápisu si rodiče přinesou:        svůj občanský průkaz

                                                         očkovací průkaz dítěte

                                              rodný list dítěte

 

Dítě si může v mateřské škole pohrát a rodiče mohou vyplňovat potřebné tiskopisy.

____________________________________________________________________________________________________________


Třída Mravenečků

jede na EKO PROGRAM – TŘÍDĚNÍ ODPADU – DO BŘECLAVI


23.4.2024 – úterý – odjezd v 7:30 hodin


Dětem dejte batůžek, pitíčko, pláštěnku.

Svačinku připravují paní kuchařky, na oběd se vrátíme do MŠ.

____________________________________________________________________________________________________________


Připravujeme pro děti návštěvu divadla:


DIVADLO RADOST V BRNĚ – POHÁDKA KOLÍBÁ SE VELRYBA


7.5.2024 – úterý – odjezd v 7:30 hodin.


Děti oblečte vhodně do divadla. Děkujeme.

Svačinku a pití pro děti připravují paní kuchařky, batůžky nepotřebují. Na oběd se vrátíme do MŠ.

____________________________________________________________________________________________________________


DEN MATEK


12.5.2024 – neděle – v Kulturním domě v Křepicích – čas upřesníme - vystoupení pro maminky připravuje třída Mravenečků.

 

14.5.2024 – úterý – v 16:00 hodin ve třídě u Motýlků – vystoupení připravují děti ze třídy Motýlků.

 

14.5.2024 – úterý – v 16:30 hodin ve třídě u Včeliček – vystoupení připravují děti ze třídy Včeliček.

____________________________________________________________________________________________________________


DEN DĚTÍ


30.5.2024 – čtvrtek – během celého dne si budeme hrát na piráty. Děti čekají různá dobrodružství. Dobroty jim připraví paní kuchařky.

____________________________________________________________________________________________________________


Připravujeme pro předškoláky – třída Mravenečků


6.6.2024 – čtvrtek – v 18:00 – 19:30 hodin – táborák, opékání špekáčků

(špekáčky, kečup, chleba, rohlíky, vidlice vezměte s sebou)

 

19:30 hodin až do druhého dne 7.7.2024 – spaní v MŠ.

____________________________________________________________________________________________________________


Třída Včeliček a Motýlků


připravuje vystoupení pro hasiče ke 120 výročí


8.6.2024 – sobota – na pódiu u Obecního úřadu Křepice

čas upřesníme.

____________________________________________________________________________________________________________


ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM


10.6.2024 – pondělí – v 16:00 hodin – na dvorku MŠ.


Přijďte si s námi zatancovat, zasmát se a rozloučit se s předškoláky, kteří budou pasováni na školáky.

Pořadem nás bude provázet Divadlo Kejkle.

Paní kuchařky nám připraví malé občerstvení.

____________________________________________________________________________________________________________


CELODENNÍ VÝLET


13.6.2024 – čtvrtek – odjezd v 8:00 hodin – návrat kolem 14:00 hodin

Lanový Park Hájenka Břeclav – program Ledové království, lanáček.


Děti oblečte sportovně, dejte jim batůžek, pláštěnku, pitíčko.

Jídlo na celý den připravují paní kuchařky.

Seznamy dětí 2023/2024

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice